Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łukowie  działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.).

Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Lubelski.

Obszarem działania Stacji jest powiat łukowski .

Działalnością Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie , który jednocześnie jest jej dyrektorem.

Do podstawowych celów Stacji należy:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiska,

2)  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych,

3)  kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Szukaj w tym dziale: